CM Benchmark privacy verklaring
Print dit artikel

Arnhem, september 2010

Het doel van deze site is om anoniem prestatie indicatoren omtrent het Credit Management proces te delen met andere geregistreerde gebruikers en de totaaluitkomst te publiceren voor het algemeen nut. Iedere bezoeker van www.cm-benchmark.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze privacy verklaring en van onze disclaimer.

CM-Benchmark.nl is een initiatief van BurlinQ Detachering B.V. (kvk: 30187898) en Kwestplus B.V. (kvk: 28092205). Kwestplus B.V. treedt op als de beheerder van de site en is tevens ook aanspreekpunt voor informatie die op deze website te vinden is. BurLinQ Detachering B.V. treedt op als inhoudelijk specialist en is tevens verantwoordelijk voor de organisatie en het uitdragen van cm-benchmark.nl.

Privacy

Persoons- en organisatiegegevens

Iedere deelnemer dient onder zijn eigen naam en organisatie deel te nemen en wordt geacht geautoriseerd te zijn om de benodigde data op te leveren. Bij aanmelding worden de gegevens van deelnemer gescreend op juistheid. Als de deelnemer niet kan worden gekoppeld aan de genoemde organisatie dan zal geen toegang worden verschaft.

Als tijdens deelname blijkt dat de cijfers inconsistent zijn en geen bijdrage kunnen leveren aan de totaalanalyse zal de toegang tot deelname worden beëindigd. Als een deelnemer niet deelneemt aan het maandelijkse onderzoek ten behoeve van de Credit Managers Index zal de toegang tot de data worden ontzegd.

Wij zullen vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Indien u van ons geen mail wilt ontvangen omtrent de Credit Management Benchmark Group kunt u dit in het Portal onder menu Instellingen aangeven. BurlinQ Detachering B.V. zal uw gegevens alleen gebruiken voor analyse en publicatie van de overall cijfers en niet voor andere doeleinden.

Kwestplus B.V. zal uw gegevens alleen gebruiken voor het beheer van de gegevens:

Data: Credit Managers Index, KPI en Healthcheck

Kwestplus B.V. garandeert - als gegevensbeheerder van deze site - dat alle ontvangen data anoniem blijft tenzij er een uitdrukkelijk schriftelijk verzoek is van de gebruiker om deze gegevens te delen met een door de gebruiker aan te geven partij. Ook met mede initiatiefnemer van deze site BurlinQ Detachering B.V. zal uw individuele data niet worden gedeeld.

Met het invoeren van de data geeft de gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Kwestplus B.V. om deze gegevens anoniem te delen met andere gebruikers van deze site. Tevens geeft u BurlinQ Detachering B.V. toestemming om de overall analyse te maken en te publiceren.

Om een betrouwbare uitkomst te kunnen garanderen geeft u toestemming om medewerkers van Kwestplus B.V. in het geval van grote afwijkingen of abnormaliteiten van de ingevoerde data de bron te herleiden en dus de anonimiteit voor een dergelijk geval op te heffen.